Kliniken för akupunktur och kinesisk örtmedicin ligger centralt på Dalbyvägen i Lund. Här arbetar Louis Womack som är utbildad i akupunktur och traditionell kinesisk örtmedicin i Sverige, Kina, Danmark och England.

Traditionell kinesisk medicin (TKM) är en av världens stora medicinska system med en obruten tradition som går tillbaka till åtminstone 300 f.Kr. Under årens lopp har varje generations läkare bidragit till den bank av visdom och kunskap som idag utgör kinesisk medicin, ett kraftfullt och på samma gång extremt subtilt och sofistikerat hälsosystem.

Akupunktur, örtmedicin, fysiska övningar som T´ai chi och Qi Gong samt kostterapi är hörnpelarna i TKM och vilar på en gemensam teoretisk grund. Av dessa ovannämnda terapiformer har kinesisk örtmedicin alltid betraktats som överordnad.

Kinesisk örtmedicin använder sig av hundratals substanser, huvudsakligen växtmaterial - rötter, blommor, bark och frö - som kombineras i tusentals recept eller ”formler” vilka har utvecklats under tidens lopp för att behandla så gott som alla slags ”sjukdomar”.
Den finns flera grundläggande skillnader mellan västerländsk och kinesisk medicin. Västerländsk medicin bygger huvudsakligen på att identifiera och angripa en sjukdom för att eliminera den, medan kinesisk medicin försöker stärka och återställa balansen mellan kroppens egna funktioner och därmed kroppens egen förmåga till självläkning. Detta innebär att vikten läggs vid att adressera roten till sjukdomen och inte sjukdomens olika symtom, även om man samtidigt försöka minska symtomatiska besvär.
Efter noggrann genomgång av kroppens nuvarande tillstånd, ställs en diagnos som underlag för behandlingen vilken består av akupunktur eller örtmedicin, eller en kombination av båda.
Kontakta oss gärna om du har frågor:

Louis Womack
Dalbyvägen 5
224 60 Lund

tel: 070-263 01 06
e-mail: louis.womack@gmail.com