Grundutbildning i akupunktur och traditionell kinesisk medicin

Nästa start : januari 2019
3-årig utbildning i traditionell kinesisk medicin och akupunktur. Undervisningen sker i Lund, fem helger per termin. Utbildningen är godkänd av Svenska Akupunkturförbundet - Traditionell kinesisk medicin.

Traditionell kinesisk medicin är en av världens absolut mest sofistikerade medicinska system och har en obruten historisk tradition som sträcker sig minst 2500 år tillbaka. Den är alltjämt i dagligt bruk och tillgodoser hälsobehoven hos mer än en fjärdedel av mänskligheten.
I väst förknippas kinesisk medicin oftast med akupunktur men den rymmer också många andra terapiformer såsom örtmedicin, qigong, tai chi, tuina massage och dietterapi. Dessa terapier utgår från en helhetssyn på människan i kosmos och en livsfilosofi där harmoni och balans är de viktigaste grundbegreppen.

Lärare: Louis Womack
Louis utövar kinesisk akupunktur och örtmedicin på sin klinik i Lund. Han har läst sin grundutbildning i kinesisk medicin och akupunktur i Kina och Sverige och sin utbildning i kinesisk örtmedicin i Danmark, England och Kina.

Kursinnehåll:
1. Grundläggande teori
YinYang, fem element, Vitala substanser, organlära (Zang Fu), meridiansystem
2. Diagnostik och differentiering
De grundläggande diagnostiska redskapen- bl a puls och tungdiagnostik. Symtom differentiering efter de åtta diagnostiska reglerna.
3. Akupunktur
tekniker, punkter, punktkombinationer
4. Behandling
de vanligaste symtom och sjukdomstillstånden, introduktion till andra terapiformer; kinesisk örtmedicin, tai chi, qi gong, dietterapi och klinisk praktik

obs: max 12 deltagare
inga förkunskaper krävs
möjlighet till gratis nattlogi på skolan

Anmäl ditt intresse via e-mail: louis.womack@gmail.com

 

Södra skolan för kinesisk medicin ligger i Lund och är direkt knuten till Louis Womacks klinik för akupunktur och kinesisk örtmedicin. Louis Womack är skolans huvudlärare.

Anmälningar och frågor, kontakta:
Södra skolan för kinesisk medicin
Dalbyvägen 5
224 60 Lund
telefon: 046-138863
e-mail: louis.womack@gmail.com

Uppdaterad oktober 2018